Kaevetöö

Viaston Infra OÜ (12696751)
Viaston Infra OÜ (12696751)
OÜ Favorte (10040012)
OÜ Favorte (10040012)
Muu
Sõidutee ja kergliiklusteede, tänavavalgustuse, sidekanalistasiooni, gaasitorustike, vee- ja kanalistasiooni, sademeveekanalistasiooni -ja drenaažrajatiste, reoveepumpla sh elektri ja automaatikaosa ehitustööde teostamine
Sõidutee ja kergliiklusteede, tänavavalgustuse, sidekanalistasiooni, gaasitorustike, vee- ja kanalistasiooni, sademeveekanalistasiooni -ja drenaažrajatiste, reoveepumpla sh elektri ja automaatikaosa ehitustööde teostamine
Kaevetööluba kehtib ainult Kommunaalameti maaalal tehtavate kaevetööde kohta. Kaevetööde tegemiseks eramaadel ja -teedel Tallinna Kommunaalamet kaevetöö luba ei väljasta. Tööde teostamiseks on vajalik kinnistu omaniku nõusolek. Samuti peavad olema täidetud kõik ehitusloaga seotud märkused ning tingimused. Tööde tegemisel Tänavamaal tuleb vormistada tänava ajutise sulgemise luba.

Kaevetöö aeg

1. etapp: 08.04.2019 00:00 - 30.09.2019 23:30
08.04.2019 8:30
04.11.2019 14:58

Kaevetöö koht

Linnaosa Aadress Sisu
Pirita linnaosa Kloostrimetsa tee 70b Haljasala Näita kaardil
2. etapp: 26.06.2019 00:30 - 30.07.2019 23:30
26.06.2019 17:59
04.11.2019 14:58

Kaevetöö koht

Linnaosa Aadress Sisu
Pirita linnaosa Põdrakanepi tee 2 Sõidutee ja haljasala Näita kaardil
3. etapp: 26.06.2019 00:30 - 30.07.2019 23:30
26.06.2019 16:30
04.11.2019 14:58

Kaevetöö koht

Linnaosa Aadress Sisu
Pirita linnaosa Naistepuna tee Sõidutee ja haljasala Näita kaardil
4. etapp: 12.08.2019 00:30 - 30.09.2019 23:30
04.11.2019 14:58

Kaevetöö koht

Linnaosa Aadress Sisu
Pirita linnaosa Kloostrimetsa tee 70b Kõnnitee ja haljasala Näita kaardil

Seotud dokumendid

Liik Number Märkused Aeg
1 Luba 2019-106 3.04.2019
2 Luba 2019-106-1 24.06.2019
3 Luba 2019-106-2 9.08.2019
4 Kaevetöö lõpetamise otsus 2019-106-L 28.10.2019